مراحل فعال‌سازی کارت

 

۱ – کارت آبانکی جدید خود را از لیست کارتهای خود انتخاب کنید

 

۲ – در این مرحله از نوار ابزار پائین کارت ، گزینه فعالسازی کارت را انتخاب نمایید .

 

۳ – در این بخش شماره کارت جدید ( صادر شده ) خود را وارد کنید و در نهایت گزینه فعالسازی کارت را بزنید