سرویس‌های آبانک

بخش سرویس‌ها میانبری برای ارتباط شما با دیگر بخش‌ها و خدمات آبانک است و در این قسمت می‌تونید مجموعه‌ای از اطلاعات را به دست آورید یا از خدمات بانکی استفاده کنید. در بخش سرویس‌های برنامه‌ی آبانک می‌توانید از خدمات چک و پیچک (ثبت، تأیید، انتقال، عودت و استعلام چک در سامانه صیاد) استفاده کنید، با استعلام شماره شبا مشخصات مشتری و شماره سپرده را دریافت کنید و با کد و نام شعب، نشانی آن‌ها را جستجو کنید. 

راه‌های ارتباطی با ما هم در این بخش در نظر گرفته شده است. می‌تونید با انتخاب گزینه‌ی مرکز ارتباطات، با پشتیبانی و امور مشتریان آبانک تماس بگیرید، پیشنهاد و بازخوردهای خود را برای ما در بخش ثبت نظر بنویسید یا از طریق اپلیکیشن و با یک کلیک وارد اینستاگرام و وب‌سایت آبانک یا وب‌سایت بانک آینده شوید.

دسترسی به باشگاه مشتریان بانک آینده، پیشخوان مجازی بانک آینده و مدیریت مالی شخصی در اپلیکیشن فانوس هم همه در بخش سرویس‌ها قرار گرفته است. در بالای این صفحه و در قسمت پروفایل کاربری امکان بارگذاری عکس پروفایل وجود دارد. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های آبانک هم در این قسمت است یعنی امکان مشاهده تاریخچه دستگاه‌های لاگین. قابلیتی که می‌تواند به شما در شناسایی هکرها و دستگاه‌های ناشناس و مشکوک کمک کند و همچنین امکان حذف دستگاه‌های لاگین را برای شما به وجود آورده است.