انتقال وجه بانک آینده

انتقال وجــــــــه

یکی از پرکاربردترین امکانات آبانک، صفحه‌ی انتقال وجه این اپلیکیشن بانکی است. شما می‌توانید گزینه‌ی انتقال وجه را از نوار پایین صفحه‌ی اصلی انتخاب کنید و در این بخش به کارت، به سپرده یا به شبای مورد نظرتان پول واریز کنید. سقف و کف مجاز مبلغ انتقال در روش‌های مختلف انتقال وجه متفاوت است و با شماره شبا و از طریق پل، پایا و ساتنا بیشترین مبلغ‌ها قابل انتقال هستند.  بعد از مشخص‌شدن مقصد، مبدا و مبلغ واریز، در صفحه بررسی و تایید نهایی امکان اصلاح و تغییر به شما داده می‌شود و می‌توانید در بخش اطلاعات تکمیلی شناسه واریز را وارد کنید و موضوع پرداخت و شرح تراکنش را بنویسید.  امکان اضافه‌کردن تمام شماره کارت‌ها، شماره سپرده‌ها و شماره شباهایی که با آن‌ها انتقال وجه انجام می‌دهید، به مخاطبین منتخب شما وجود دارد و لیست افراد واریزی و ادیت لیست مخاطبان به کمک شما می‌آید تا در انتقالات بعدی نیازی به واردکردن شماره کارت، سپرده یا شبا نباشد. حتی مبالغی که برای انتقال وجه وارد می‌کنید در حافظه‌ی اپلیکیشن آبانک باقی می‌ماند. این قابلیت‌های کوچک در خدمت سرعت بخشیدن به فرایند انتقال وجه شما هستند.